GEOSYSTEMS Polska Sp. z o. o.
ul. Smolna 38 lok. 5, 00-375 Warszawa
www.geosystems.pl
tel. (+48) 22851 11 66
fax. (+48) 22851 11 66 wew. 112
NIP: 521-10-18-100 | KRS 0000056371
Kapitał zakładowy: 100 000 zł